Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Verzamel BINGO voor een 2e toegangskaartje gratis spaaractie” (verder te noemen: de “Actie”). De Actie wordt georganiseerd door Albert Heijn B.V. (“AH”).

Sparen

 • AH is verantwoordelijk voor de uitgifte van de AH Bingozegels. · Van 9 juli t/m 19 augustus 2018 ontvangt u 1 AH Bingozegel bij iedere 10 euro aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn winkels in Nederland. 
 • Bij uw bestelling op ah.nl ontvangt u een volle spaarkaart met 5 AH Bingozegels bij elke 50 euro aan boodschappen. · Bij ah.nl wordt het aantal spaarkaarten berekend over het bruto bonbedrag, voor verrekening van de Bonuskorting, op het moment dat u uw bestelling plaatst. 
 • AH to go winkels en de winkels in België zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 
 • Bij 5 verschillende AH Bingozegels heef t u een volle spaarkaart. 
 • Van de Actie zijn uitgezonderd: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en -bonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen AH Bingozegels uitgereikt. 
 • Klanten die gebruikmaken van de zelfscan gaan met de kassabon naar de medewerker op het zelfscanplein om daar de AH Bingozegels in ontvangst te nemen. ·

Verzilveren

 • AH is verantwoordelijk voor de verzilvering van de kaarten.
 • Per volle spaarkaart ontvangt u het 2e toegangskaartje gratis bij de deelnemende uitjes.
 • Volle spaarkaarten kunnen van 9 juli 2018 t/m 31 december 2018 online worden verzilverd op www.ah.nl/bingo voor een 2e toegangskaartje voor alle deelnemende uitjes in heel Nederland en België (keuze uit ruim 200 uitjes). 
 • Op de spaarkaart staat een promotiecode, welke u moet invullen tijdens het verzilveren op www.ah.nl/bingo. U ontvangt na de verzilvering een online voucher. 
 • Lever de volle spaarkaart én voucher, die u verkrijgt bij uw online verzilvering, in bij de kassa van het door u gekozen uitje. Op www.ah.nl/bingo vindt u alle deelnemende uitjes die u op basis van de Actie een gratis 2e toegangskaartje aanbieden. 
 • Op de deelnemende uitjes zijn ook de eigen voorwaarden van toepassing. Deze zijn ook op de website bij het desbetreffende uitje te vinden.
 • De volle spaarkaart is uitsluitend geldig bij alle aan de actie deelnemende uitjes in Nederland en België in combinatie met een online verzilvering via www.ah.nl/bingo.
 • Deelnemende uitjes behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te sluiten van beschikbaarheid. 
 • De spaarkaart is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten. 
 • Alleen originele AH Bingozegels en spaarkaarten zijn inwisselbaar bij de deelnemende uitjes.
 • De deelnemende uitjes behouden zich het recht voor AH Bingozegels en spaarkaarten die niet aan deze voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren. 
 • Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd. 
 • Losse AH Bingozegels en spaarkaarten met minder dan 5 verschillende AH Bingozegels zijn niet inwisselbaar. 
 • Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waardecompensatie. 

Slotbepalingen 

 • AH en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het bezoek aan de deelnemende uitjes. 
 • AH behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. 
 • AH is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de spaarkaart of AH Bingozegels. 
 • Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u terecht op ah.nl/klantenservice of via 0800-0305 (gratis).